၂၀၁၇-ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေဗိမာန်စာမူဆုရရှိခဲ့သော ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားနှင့် အခြေခံပညာ မြန်မာစာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ (ဗဟိုအဆင့်) ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

M3

ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေဗိမာန်စာမူဆု ရရှိခဲ့သည့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို

More…

Myanmar Lexical Database တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကွန်ပျူတာအချက်အလက်ထည့်သွင်းသူ (ပုတ်ပြတ် လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀) အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာရယူရန်