ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာရင်း

စဉ် စာအုပ်အမည် ပြုစုသူ ၁။ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း (၂၀၁၉) မြန်မာစာအဖွဲ့ ၂။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (၂၀၁၉) မြန်မာစာအဖွဲ့ ၃။ မြန်မာစကားပုံ (၂၀၁၉)

More…