ခေတ်ပေါ်ဝေါဟာရအသစ်များ ပြုစုပေးပို့ရေးကိစ္စ

၁။         မျက်မှောက်ကာလတွင်  “  နိုင်ငံရေး၊   ဘဏ္ဍာရေး၊   ကျန်းမာရေး၊   ပညာရေး၊   ပြန်ကြားရေး၊   ဆက်သွယ်ရေး  ”  စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီး၌  အသုံးတွင်ကျယ်နေသည့် 

More…