ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာရင်း

စဉ် စာအုပ်အမည် ပြုစုသူ ၁။ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း (၂၀၁၉) မြန်မာစာအဖွဲ့ ၂။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (၂၀၁၉) မြန်မာစာအဖွဲ့ ၃။ မြန်မာစကားပုံ (၂၀၁၉)

More…

တင်ဒါပိတ်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးမည့်နေ့ ကြေညာခြင်း

DMNL Logo Update