Objectives

ရည်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်

တိုင်းရင်းသားများ၏ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ဓလေ့ထုံးစံများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပံ့ပိုးကူညီရန်

မြန်မာဘာသာစကား၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနှင့် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်စနစ် တည်ဆောက်ရန်

 

Comments are closed.