Activities

Department of Myanmar Nationalities

office_front-1024x464

  လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ဝေါဟာရပြည့်စုံသော၊ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအရာ၌ ထုံးမီစံမျှဖြစ်သော၊ အနက် အဓိပ္ပာယ် မှန်ကန်တိကျသော၊ အကိုးအထောက် ခိုင်မာစုံလင်သော၊ ခေတ်မီစနစ်ကျသော မြန်မာအဘိဓာန်များ ပြုစုခြင်း၊
  • မြန်မာစာအရေးအသား မှန်ကန်မှု၊ ရှင်းလင်းမှု၊ ကျစ်လျစ်မှု၊ ထိမိမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည့် မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းများ ပြုစုခြင်း၊
  • တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်း အဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်လှုမှုရေးဝန်ကြီးများအား ကူညီပေါင်းစပ်ခြင်း၊  တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ဘာသာစကားအားလုံး၏ စုစည်းရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ဌာနအဖြစ်ပံ့ပိုးခြင်း၊
  • အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံမှုများပြားသော နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများနှင့် မြန်မာဘာသာတို့ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားသာတို့ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ နှစ်ဘာသာ အိတ်ဆောင် အဘိဓာန် ထုတ်ဝေခြင်း၊

Comments are closed.