Activities

လုပ်ငန်းတာဝန်

ဝေါဟာရပြည့်စုံသော၊ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအရာ၌ ထုံးမီစံမျှဖြစ်သော၊ အနက်အဓိပ္ပာယ် မှန်ကန်တိကျသော၊ အကိုးအထောက် ခိုင်မာစုံလင်သော၊ ခေတ်မီစနစ်ကျသော မြန်မာအဘိဓာန်များပြုစုခြင်း၊

မြန်မာစာပေအရေးအသား မှန်ကန်မှု၊ ရှင်းလင်းမှု၊ ကျစ်လစ်မှု၊ ထိမိမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည့် မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းများ ပြုစုခြင်း

တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်းအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးများအား ကူညီပေါင်းစပ်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ ဘာသာစကားအားလုံး၏ စုစည်းရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာနအဖြစ် ပံ့ပိုးခြင်း၊

အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံမှုများပြားသော နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများနှင့် မြန်မာဘာသာတို့ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာတို့ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ နစ်ဘာသာ အိတ်ဆောင် အဘိဓာန် ထုတ်ဝေခြင်း

Comments are closed.